AMBIENT
 • Choose the words or phrases marked A, B, C or D that are not correct in Standard English.

  Câu hỏi:

  When she came to my house this morning, I still slept.

  • A. came
  • B. to
  • C. this morning
  • D. still slept

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  was still sleeping

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA