AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hue will have temperatures _______ 230 C and 270 C.

  • A. at
  • B. between
  • C. in
  • D. with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>