AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What was Edison working on when he created the phonograph?

  • A. a telegraph repeater
  • B. a telegraph diaphragm
  • C. a telephone repeater
  • D. a telephone diaphragm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>