AMBIENT
 • Câu hỏi:

  My brother enjoys to go to the park on summer evenings.

  • A. enjoys
  • B. to go
  • C. on
  • D. evenings

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  to go ---> going

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>