ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to complete each of the following sentences.

  Câu hỏi:

  “We preserve natural resources. We can use them in the future.” means_____.

  • A. We preserve natural resources so that we can use them in the future
  • B. We preserve natural resources so as to we can use them in the future
  • C. We preserve natural resources in order to we can use them in the future
  • D. We preserve natural resources for fear that we can use them in the future

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26777

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON