YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  We are proud of our ______ staff, who are always friendly and efficient.

  • A. well-done
  • B. well-appointed
  • C. well-behaved
  • D. well-trained

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4439

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF