YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  An extra copy of each document was supplied for onward _____ to head office.

  • A. transmit
  • B. transmitted
  • C. transmitter
  • D. transmission

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4452

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF