YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thanh Ba Post Office provides customers ______ the Messenger Call Services.

  • A. with
  • B. for
  • C. of
  • D. to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4436

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF