YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  I suddenfy came __ a very valuable book when we was in the bookshop.

  • A. up
  • B. into
  • C. across
  • D. down

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4446

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF