YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The post office offers the ______ Mail Service which is particularly fast.

   

  • A. Secure
  • B. Efficient
  • C. Express
  • D. Reliable

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4438

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF