AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If you want to send a document and do not want to lose, its original shape, our _____ service will help you.

  • A. express mail
  • B. facsimile
  • C. messenger call
  • D. postal

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>