YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  If you want to send a document and do not want to lose, its original shape, our _____ service will help you.

  • A. express mail
  • B. facsimile
  • C. messenger call
  • D. postal

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4456

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF