YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The hotel staff are always friendly and courteous = ______.

   

  • A. efficient
  • B. polite
  • C. helpful
  • D. perfect

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4440

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF