YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long tiếp  giáp với vịnh biển nào dưới đây?

  • A. Vịnh Bắc bộ     
  • B. Vịnh Thái Lan       
  • C. Vịnh Ben-gan  
  • D. Vịnh Mê-hi-cô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA