• Câu hỏi:

    Ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất  trong cơ cấu sản xuất công nghiệp ở Đồng Bằng Sông cửu Long:

    • A. Sản xuất vật liệu xây dựng 
    • B. Cơ khí nông nghiệp
    • C. Chế biến lương thực, thực phẩm   
    • D. Công nghiệp hóa chất

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC