AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cơ cấu kinh tế của Đông nam bộ hiện nay, khu vực nào chiếm tỉ trọng cao nhất?

  • A. Nông nghiệp 
  • B. Công nghiệp
  • C. Dịch vụ
  • D. Thương nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA