YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào làm cho Đông Nam Bộ sản xuất được nhiều cao su nhất cả nước?

  • A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi        
  • B. Người dân có nhiều kinh nghiệm trong trồng cao su
  • C. Có nhiều cơ sở chế biến và xuất khẩu cao su
  • D. Cả A,B,C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA