• Câu hỏi:

  Vùng đồng bằng nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nạn cát chảy cát bay?

   

  • A. Đồng bằng Sông Hồng. 
  • B. Đồng bằng duyên hải Miền Trung.
  • C. Đồng bằng sông Cửu Long.
  • D. Đồng bằng Nam Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC