• Câu hỏi:

  Với chu kì co dãn của tim thì nhịp đập trung bình với người bình thường là bao nhiêu trong một phút?

  • A. 70
  • B. 75
  • C. 80
  • D. 85

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC