AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết công thức của các loại phân tử khí cacbonic, biết rằng cacbon và oxi có các đồng vị sau : 12C; 13C; 16O; 17O; 18O.

  Lời giải tham khảo:

  Có 12 loại phân tử khí cacbonic 12CO21612CO21712CO21813CO21613CO217, 13CO218,  12CO16O1712CO16O1812CO17O1813CO16O17,
  13CO16O1813CO17O18

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>