AMBIENT
 • Câu hỏi:

  1. Tổng số hạt cơ bản (proton, notron, electron) trong ion M3+ là 37, biết rằng số khối của M nhỏ  hơn 28. Hãy xác định vị trí M trong bảng tuần hoàn, cho biết tên và kí hiệu của M? 
  2. Cho khối lượng mol của Cu là 63,45 g/mol; khối lượng riêng của Cu là 8,93 g/cm3, trong tinh thể các nguyên tử Cu là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là những khe rỗng. Tính bán kính nguyên tử Cu (một cách gần đúng, coi nguyên tử có dạng hình cầu)? 

  Lời giải tham khảo:

  a) Al 

  b) r nguyên tử Cu = 1,28.10-8 cm;  

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>