AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a, Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức RO3. Trong hợp chất khí của R với hiđro, R chiếm 94,12% về khối lượng. Xác định nguyên tử khối và tên nguyên tố đó. 
  b, Khi cho 1,2 gam kim loại M thuộc nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 0,672 lít  khí thoát ra (đktc). Xác định tên kim loại M? 

  Lời giải tham khảo:

  a) Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức RO3. Trong hợp chất khí của R với hiđro là RH2  

  R/2 = 94,12/5,88 ⇒  R= 32 ⇒ R là lưu huỳnh (S) 

  b) ptpư :    M + 2HCl  → MCl2  + H2

  Ta có :   nM = nH2 = 0,03 mol ⇒ M = 1,2: 0,03 = 40 ⇒ M là Canxi (Ca) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA