YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  a) Nguyên tử của nguyên tố A có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của nguyên tố  B có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p4. Tính số proton trong nguyên tử A và B. Nguyên tố A và B có tính kim loại hay phi kim? 
  b) Nguyên tử nguyên tố X có 4 lớp, lớp thứ 3 có 15 electron. Tính số hiệu nguyên tử X

  Lời giải tham khảo:

  a) Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố A là: 1s22s22p63s23p1 
  => A là kim loại vì có 3e lớp ngoài cùng 
     Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố B là : 1s22s22p63s23p
  => B là phi  kim  vì có 6e lớp ngoài cùng 
  b) Nguyên tử nguyên tố X có 4 lớp, lớp thứ 3 có 15 electron => Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là: 1s22s22p63s23p63d74s2
   => số hiệu nguyên tử X là 25 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA