AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoàn thành bảng sau

  KH Số proton số electron số nơtron số khối cấu hình electron ô nguyên tử chu kỳ nhóm tính chất hóa học cơ bản
  O                  
    9   10            
      11   23          
  Mg                  
        18     17      
          40   18 3 VIIIA  
  Ca                  
  Fe                  

  Lời giải tham khảo:

  KHNT Số proton số electron số nơtron số khối Cấu hình e;lectron Ô nguyên tử chu kỳ nhóm TCHH
  O 8 8 8 16 1s22s22p4 8 2 VIA PK
  F 9 9 10 19 1s22s22p5 9 2 VIIA PK
  Na 11 11 12 23 [Ne]3s1 11 3 IA KL
  Cl 17 17 18 35 [Ne]3s23p5 17 3 VIIA PK
  Ar 18 18 22 40 1s22s22p63s23p6 18 3 VIIIA Khí hiếm
  Ca 20 20 20 40 [Ar]4s2 20 4 IIA KL
  Fe 26 26 30 56 [Ar]3d64s2 26 4 VIIIB KL
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>