AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a) Hãy tìm nguyên tử khối trung bình của kali? Biết rằng trong tự nhiên, thành phần phần trăm về số 
  nguyên tử các đồng vị của kali là : 93,258% 39K ; 0,012% 40K và 6,730% 41K. 
  b) Trong tự nhiên clo tồn tại 2 dạng đồng vị : 35Cl (75,77%) ; 37Cl (24,23%) ; Tính % khối lượng của đồng vị 35Cl trong hợp chất HClO4? 

  Lời giải tham khảo:

  a) Nguyên tử khối trung bình của kali là 39,135  

  b)  Phân tử khối của HClO4 = 100,5 

  ACl =  (35 .75,77 + 37. 24,33)/100 = 35,5 

  35Cl trong HClO4 =(35 . 75,77%) /100,5 = 26,38% 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>