AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết công thức cấu tạo dạng đầy đủ của các chất sau: khí axetilen, axit axetic 

  Lời giải tham khảo:

  Khí axetilen:  H-C≡C-H

  Axit axetic: CH3-COOH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>