AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a, Từ glucozơ hãy viết các phương trình hóa học điều chế natri etylat C2H5ONa. (Các hóa chất phụ để thực hiện phản ứng có đủ).

  b, Vì sao không dùng dụng cụ bằng nhôm để đựng giấm ăn? 

  Lời giải tham khảo:

  a, Từ glucozơ điều chế natri etylat C2H5ONa.

  C6H12O6 → 2C2H5OH  + 2CO2  ( men rượu)

  2C2H5ONa + 2Na → 2C2H5ONa + H2

  b, Không dùng dụng cụ bằng nhôm để đựng giấm ăn vì Al phản ứng với giấm ăn:

  6CH3COOH +2Al → 2(CH3COOH)3Al + 3H2 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA