AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất lỏng CH3COOC2H5, CH3COOH, C6H6 đựng trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn

  Lời giải tham khảo:

  - Dùng quỳ tím để thử:

  + Qùy tím hóa hồng: CH3COOH 

  + Qùy tím không đổi màu: CH3COOC2H5, C6H6

  - Dùng brom nguyên chất (xúc tác bột sắt, đun nóng) để thử:

  + Mất màu nâu đỏ của brom: C6H6

  C6H6 + Br2 →C6H5Br + HBr

  +  Còn lại: CH3COOC2H5 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>