AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy mô tả hiện tượng và viết phương trình phản ứng trong các thí nghiệm sau (nếu có):

  a. Cho dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm đựng dung dịch amoniac, lắc nhẹ, thêm tiếp dung dịch glucozơ vào, sau đó đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng.

  b. Cho khí Mêtan qua dung dịch brôm. 

  Lời giải tham khảo:

  a, Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm

  C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

   b,  Cho khí metan vào ống nghịêm đựng dung dịch brom. Không có hiện tượng 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>