AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có): 

  C2H2 → C2H4  → C2H5OH  → CH3COOH  → (CH3COO)2Zn

  Lời giải tham khảo:

  C2H2 + H2 → C2H4  (Pd/PbCO3, to)

  C2H4 + H2O  → C2H5OH  (đk: H+)

  C2H5OH + O2  → CH3COOH + H2O  ( men giấm)

  2CH3COOH + Zn  → (CH3COO)2Zn + H2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA