AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

  • A. Giải quyết việc làm cho nhiều người lao động.
  • B. Thúc đẩy hình thành nông trường quốc doanh.
  • C. Cung cấp sản phẩm cho nhu cầu ở trong nước.
  • D. Tạo ra khối lượng nông sản lớn cho xuất khẩu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>