AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân tố nào không phải là điều kiện thuận lợi của vùng Đồng bằng sông Hồng để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế?

  • A. Giàu tài nguyên khoáng sản và năng lượng.
  • B. Tập trung nhiều trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn.
  • C. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghiệp và dịch vụ tốt.
  • D. Nguồn lao động có trình độ cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>