• Câu hỏi:

  Vi khuẩn lam tiến hoá hơn vi khuẩn lưu huỳnh màu tía vì những nguyên nhân nào sau đây?

  I. Vi khuẩn lam thu năng lượng ở bước sóng ngắn.

  II. Vi khuẩn lam lấy chất cho điện tử từ nước là nguồn nguyên liệu vô tận.

  III. Vi khuẩn lam có diệp lục a và giải phóng oxi.

  • A. I, II, III
  • B. I, II.  
  • C. I,III.   
  • D. II, III.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vi khuân lam và vi khuẩn lưu huỳnh màu tía đều là các vi khuẩn có khả năng quang hợp nhưng vi khuẩn lam tiến hoá hơn vì:

  • Vi khuẩn lam có diệp lục a và có khá năng thu năng lượng ở bước sóng ngẩn.
  • Quang hợp thải oxi, sử dụng nước làm nguyên liệu.

  Còn vi khuẩn lưu huỳnh màu tía không có diệp lục a và quang hợp không thải oxi.

  —► Đáp án A.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC