YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vi khuẩn lam tiến hoá hơn vi khuẩn lưu huỳnh màu tía vì những nguyên nhân nào sau đây?

  I. Vi khuẩn lam thu năng lượng ở bước sóng ngắn.

  II. Vi khuẩn lam lấy chất cho điện tử từ nước là nguồn nguyên liệu vô tận.

  III. Vi khuẩn lam có diệp lục a và giải phóng oxi.

  • A. I, II, III
  • B. I, II.  
  • C. I,III.   
  • D. II, III.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vi khuân lam và vi khuẩn lưu huỳnh màu tía đều là các vi khuẩn có khả năng quang hợp nhưng vi khuẩn lam tiến hoá hơn vì:

  • Vi khuẩn lam có diệp lục a và có khá năng thu năng lượng ở bước sóng ngẩn.
  • Quang hợp thải oxi, sử dụng nước làm nguyên liệu.

  Còn vi khuẩn lưu huỳnh màu tía không có diệp lục a và quang hợp không thải oxi.

  —► Đáp án A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 49045

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF