AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại vi khuẩn sau đây hoạt động trong điều kiện hiếu khí là?

  • A. Vi khuẩn lactic
  • B. Vi khuẩn axêtic
  • C. Nấm men 
  • D. Cả a,b,c đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>