ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Vào thời gian nào thì chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản lâm vào khủng hoảng và suy yếu?

  • A. Giữa thế kỉ XIX
  • B. Đầu thế kỉ XIX
  • C. Cuối thế kỉ XVIII
  • D. Cuối thế kỉ XIX

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9840

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON