ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trước thái độ của triều đình Mãn Thanh đối với đế quốc.Nhân dân Trung Quốc có hành động gì?

  • A. Đầu hàng đế quốc
  • B. Nổi dậy đấu tranh 
  • C. Thỏa hiệp với đế quốc
  • D. Lợi dụng đế quốc chống phong kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9829

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON