ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nước nào ở Đông Nam Á  không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?

  • A. Mã lai
  • B. Xiêm
  • C. Bru-nây
  • D. Xin-ga-po

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9831

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON