ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là gì?

  • A. Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa
  • B. Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ
  • C. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng
  • D. Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9835

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON