ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xiêm là nước duy nhất Đông Nam Á duy nhất không trở thành thuộc địa là do?

  • A. Duy trì chế độ phong kiến
  • B. Tiến hành cách mạng tư sản
  • C. Tăng cường khả năng quốc phòng
  • D. Chính sách duy tân của Ra-ma V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9832

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON