ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xiêm là nước duy nhất Đông Nam Á duy nhất không trở thành thuộc địa là do?

  • A. Duy trì chế độ phong kiến
  • B. Tiến hành cách mạng tư sản
  • C. Tăng cường khả năng quốc phòng
  • D. Chính sách duy tân của Ra-ma V
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 9832

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1