ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nước nào ở Mĩ La tinh giành độc lập đầu tiên? Vào thời gian nào?

  • A. Ha-i-ti, 1802
  • B. Ha-i-ti, 1804
  • C. Mê-hi-cô, 1821
  • D. Bra-xin, 1791

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9837

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON