ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sau cuộc cải cách Minh Trị, tầng lớp Samurai chủ trương xây dựng nước Nhật trên ưu thế nào?

  • A. Sức mạnh quân sự
  • B. Truyền thống văn hóa lâu đời
  • C. Sức mạnh kinh tế
  • D. Sức mạnh áp chế về chính trị   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9833

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF