AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi 

  • A. các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây
  • B. các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.
  • C. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 0o
  • D. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 45o

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì φ=BScosα cực đại khi α=0. Khi đó các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>