RANDOM
 • Câu hỏi:

  Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P) với dòng điện thẳng I như hình vẽ. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên?

  • A. (C) dịch chuyển trong P lại gần I hoặc ra xa I
  • B. (C) dịch chuyển trong P với vận tốc song song với dòng I.
  • C. (C) cố định, dây dẫn thẳng mang dòng I chuyển động tịnh thiến dọc theo chính nó.
  • D. (C) quay xung quanh dòng điện I.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì lúc đó từ thông qua (C) tăng hoặc giảm, các trường hợp khác từ thông đều thay đổi.

  ⇒ Chọn đáp án A.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA