AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông ? 

  • A. biểu thức định nghĩa của từ thông là φ=BScosα
  • B. đơn vị của từ thông là vêbe (Wb)
  • C. Từ thông là một đại lượng đại số
  • D.  từ thông là một đại lượng có hướng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>