AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S=5cm2  gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,1T  sao cho măt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ một góc 60. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.

  • A. \(8,{7.10^{ - 3}}\,{\rm{W}}b\)
  • B. \(8,{7.10^{ - 4}}\,{\rm{W}}b\)
  • C. \(8,{7.10^{ - 5}}\,{\rm{W}}b\)
  • D. \(8,{7.10^{ - 6}}\,{\rm{W}}b\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  \alpha  = \left( {\overrightarrow n ,\overrightarrow B } \right) = {30^0}\\
  \Phi  = NBS.\cos \alpha  = 8,{7.10^{ - 4}}\,{\rm{W}}b
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA