AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng? 

  • A. từ thông là một đại lượng vô hướng
  • B.  từ thông qua mặt phẳng khung dây bằng 0 khi khung dây dẫn đặt trong từ trường có các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây
  • C. từ thông qua một mặt kín luôn khác 0
  • D. Từ thông qua một mặt kín có thể bằng 0 hoặc khác 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>