RANDOM
 • Câu hỏi:

  Mạch kín (C) không biến dạng trong từ trường đều . Hỏi trong trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên?

  • A. (C) chuyển động tịnh tiến.
  • B. (C) chuyển động quay xung quanh một trục cố định vuông góc với mặt phằng chứa mạch
  • C. (C) chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với .
  • D. (C) quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trường hợp khi mạch quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch thì từ thông qua mạch biến thiên

  ⇒ Chọn đáp án D.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA