YOMEDIA
 • Từ “rất kịch” có nghĩa là gì? Từ này cho thấy nét tính cách nào của nhân vật “cô tôi”? (0,5 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Từ “rất kịch” rất giống như đóng kịch, ở đây có nghĩa là rất giả dối.
  • Từ này cho thấy nét tính cách của “cô tôi” là giả dối, cay độc.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>