• Câu hỏi:

  Tụ điện có thể cho dòng điện:

  • A. Một chiều đi qua
  • B. Xoay chiều đi qua
  • C. Cả dòng xoay chiều và một chiều đi qua
  • D. Không cho dòng điện nào đi qua

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC