YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây không đúng với sự phát quang ? 

  • A. Sự phát sáng của bóng đèn dây tóc khi có dòng điện chạy qua. 
  • B. Sự phát sáng của phôtpho bị ôxi hoá trong không khí.
  • C. Sự phát quang một số chất hơi khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại. 
  • D. Sự phát sáng của đom đóm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>