AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pin quang điện hoạt động dựa vào 

  • A. hiện tượng quang điện ngoài.                
  • B. hiện tượng quang điện trong.
  • C. hiện tượng tán sắc ánh sáng .           
  • D. sự phát quang của các chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA